Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare. Vårt uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bevara och förbättra barn och ungdomars hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Vi arbetar utifrån rekommendationer från Socialstyrelsen & Skolverket (Vägledning för elevhälsa 2016).

Barn och ungdomar i grundskolan ska enligt rekommendationer erbjudas återkommande hälsobesök under sin skoltid och vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. Förutom planerade besök hos skolsköterskan finns möjlighet för barnen och ungdomarna att söka spontant för rådgivning, bedömning, samtal och enkla medicinska insatser. Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insats har flera samverkanspartners utanför skolan, till exempel socialförvaltningen och olika specialistmottagningar inom Region Skåne. Samverkan med vårdnadshavare är mycket viktig för oss för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. Vi som arbetar inom den medicinska elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska Anna Bernhoff nås via mejl anna.bernhoff@nhskolan.se eller på telefon 0763-052536.
Anna finns på skolan måndag, tisdag och torsdag.

Skolläkare Per Zetterlund har mottagning på skolan 1g/månad, tid bokas via skolsköterskan.

Kontakta oss gärna om du som barn, ungdom eller vårdnadshavare har frågor eller funderingar.
Läs gärna mer om vårt arbete i vår Broschyr 1