Den lilla skolan med hög personaltäthet

På Nils Holgerssonskolan kan vi erbjuda det där lilla extra av engagemang som vi tycker utmärker vår skola. Vi tycker att det är viktigt med små klasser och stor personaltäthet. Vår skola arbetar för att barnen skall vara trygga i miljön och med varandra.

Vi har en nära samverkan mellan verksamhetens olika delar. Därför har vi goda förutsättningar att anpassa arbetet till barnens tidigare erfarenheter.

Prioriterade mål

Detta år, 2023/2024 har vi musik & konsert, värdegrund, hälsa & välbefinnande, elevers inflytande & delaktighet som prioriterade områden, vilket innebär att vi sätter större fokus på dessa områden det här året.