Vår målsättning

Föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan Ekonomisk förening, grundades 1996 och drivs som en friskola. Det är en F-9 skola och vi erbjuder även skolbarnomsorg (fritids).
Det som styr skolans verksamhet är de statliga styrdokumenten (främst LGR22 och skollagen). Varje år upprättas en verksamhetsplan som finns att läsa på hemsidan. I verksamhetsplanen kan man läsa vilka prioriterade områden som gäller för läsåret.

Vi värnar om den lilla enheten

 • där varje individ blir sedd och uppmärksammad efter behov och förutsättningar
 • där alla trivs och känner sig trygga
 • där relationen mellan pedagog och elev är god
 • där eleverna känner varandra väl över årskurserna fadderverksamhet. och åldersintegrerat arbetssätt.

Vi värnar om ämnesövergripande och tematiska arbetssätt

 • där vi använder oss av olika pedagogiska metoder för att nå målen (storyline och problembaserat lärande)
 • där vägen till målen kan skilja sig från elev till elev som även främjar fysisk aktivitet
 • där vi ofta använder oss av naturen och samhället runt omkring oss
 • där redovisningarna ofta sker i form av musikal, teater eller utställningar
 • där elever ofta framträder och lär av varandra

Vi värnar om kulturprofilen

 • där arbetet ska genomsyras av all form av kulturell verksamhet
 • där vi genom kulturen, i bred bemärkelse, vill skapa ett lustfyllt lärande
 • där kultur i dess olika former används som ett vardagligt verktyg för att nå målen
 • där kulturen används både som mål och medel

Vi värnar om elevernas delaktighet och ansvar

 • där eleverna själva får vara med och påverka, både innehåll och upplägg i undervisningen såväl som skolmiljön
 • där eleverna tar eget ansvar för sitt lärande
 • där varje elev tillsammans med pedagog sätter upp mål för sin skolgång i en individuell studieplan

Vi värnar om duktiga och behöriga pedagoger

 • som är flexibla och ser till varje elevs individuella behov och förutsättningar
 • som ser lösningar istället för problem
 • som bygger på elevernas starka sidor

Vi värnar om föräldrarnas ansvar och delaktighet

 • där arbetsgrupperna ansvarar för olika delar som rör skolan
 • där föräldrarna deltar i stämman