Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring hos Svedea fr o m 170101. Den gäller för barn och ungdomar skrivna i Simrishamns kommun som går i kommunens skolor, förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Ni hittar den här nedan.

Försäkringsbesked 1701-12 Svedea