Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring hos Svedea fr o m 170101. Den gäller för barn och ungdomar skrivna i Simrishamns kommun som går i kommunens skolor, förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Exakt vad som ingår i försäkringen, försäkringsvillkor m.m. hittar du i Svedeas informationsbroschyr.