Snöoväderspolicy på Nils Holgerssonskolan i Simrishamn

Varje vinter är vi beredda på att drabbas av besvärligt snöoväder. När det kommer är det bra att eleverna är förberedda med varma kläder och skor. Det behövs om bussen blir stående efter vägen och man måste gå i snön. Tänk även på att bära reflex!

Här kommer information om hur vi agerar vid dessa tillfällen.

  • Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan stänger inte på grund av snöoväder. Däremot kan innehållet under dagen och skoldagens längd förändras med hänsyn till omständigheterna.
  • Det är föräldrarna som ansvarar för att eleven kommer till skolan och deltar i undervisningen. Om ni anser att det är farofyllt att skicka iväg ert barn till skolan så skall ni naturligtvis inte göra det.
  • Skånetrafikens entreprenör lämnar upplysningar under morgonsändningen på Radio Kristianstad, om eventuellt inställda skjutsar. En bra hemsida för trafikinformation heter www.trafikverket.se och försök inte att ordna transport på annat sätt utan låt ert barn stanna hemma! Frånvaroanmälan görs på Vklass alternativt ring till 0414-446544 till lilla Nisseskolan F-4, 0414-14465 till Östra Park 5-9.
  • Det kan ibland vara så att SMHI säger att vädret ska bli sämre under dagen. Då kan det bli aktuellt med tidigare hemtransporter. Skolan ser då till att kontakt alltid tas med hemmet innan eleven skickas hem.