Köhantering gällande Nils Holgerssonskolan:

För att kunna bli erbjuden plats på Nils Holgerssonskolan måste barnet vara anmält, enligt anmälningsblanketten, till skolan och registrerad i kön.
Nils Holgerssonskolan har två principer att följa vid intag av elev enligt gällande lagrum:
1. syskonförtur
2. anmälningsdatum
Nils Holgerssonskolan tar in elever i första hand inför skolstart i förskoleklass, årskurs 4 och 5. I andra hand är det för att fylla upp eventuella vakanta platser.
Enligt beslut av styrelse och skolledning är antalet elever 16 st i förskoleklass – årskurs 3, 20 st i årskurs 4 och 26 st i årskurs 5-9.
Har ni frågor kring anmälan och kön är ni välkomna att höra av er till administrationen på 0414-446545 eller nhs@nhskolan.se

Här nedan finner ni anmälningsblanketten.

Anmälningsblankett