Ansökan och antagning

Här nedan beskrivs hur ansökningar och Nils Holgerssonskolans kö hanteras.

Ansökan

 • Ansökan till skolan görs genom att skriva ut ansökningsblanketten längst ner på denna sida eller hämta den på skolans administration och därefter returnera den till skolan i original ifylld med samtliga vårdnadshavares underskrifter.
 • Skolan skickar en bekräftelse med datum då en komplett ansökan kom in.
 • Vi delar inte ut könummer då vi inte enbart har kötid som urvalsgrund.
 • Det är inte möjligt att söka plats för en elev till flera klasser samtidigt – en elev, en ansökningsblankett.

Antagning

Nils Holgerssonskolan använder följande urvalsgrunder, godkända av Skolinspektionen, vid beslut om antagning:

Förskoleklass (F)

Grundskola åk 1-9

1. Syskonförtur

1. Förtur för elever som går i skolans förskoleklass

2. Anmälningsdatum

2. Syskonförtur

3. Anmälningsdatum

 • Med syskon menas: syskon som har minst en gemensam juridisk vårdnadshavare, syskon som är
  biologiska alternativt adopterade, familjehemsplacerade barn i familjer som har barn på skolan.
 • Antagning sker till största del inför förskoleklass, åk 4 och åk 5 och utöver det löpande när platser blir lediga.

Antagning förskoleklassen

 1. Syskonförtur:  Sökande som har syskon på Nils Holgerssonskolan, erbjuds förtur till förskoleklassen.
 2. Anmälningsdatum: Vi tillämpar kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått i kö längst till en klass först ska erbjudas plats.

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på skolan. Du kan bli erbjuden placering i mån av plats.

Antagning klass 1-9

 1. Förskoleklass:  Skolans förskoleklass har förtur till årskurs 1. Det betyder att man kan fortsätta sin grundskola på Nils Holgerssonskolan om man har plats i förskoleklassen.
 2. Syskonförtur:  Sökande som har syskon på Nils Holgerssonskolan, erbjuds förtur till förskoleklassen.
 3. Anmälningsdatum: Vi tillämpar kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått i kö längst till en klass först ska erbjudas plats.

Tacka nej till plats

Om man tackar nej till erbjuden plats och vill stå kvar på kölistan tilldelas man ett nytt ansökningsdatum som blir datumet den dagen man tackat nej. Om man erbjuds plats baserat på någon förtur (syskon, förskoleklass) och tackar nej, har man förlorat sin rätt till förtur och kan bara erbjudas plats baserat på det nya ansökningsdatumet.

Återantagning av elev

En elev som slutar på Nils Holgerssonskolan ska göra en ny ansökan om eleven vill komma tillbaka till skolan.  Det ursprungliga anmälningsdatumet slutar att gälla när man slutar skolan.

Tidsplan

 • Intagning i förskoleklass, åk 4 och åk 5  sker den 1 december året innan skolstart.
 • Därutöver sker intagning till klass 1-9 sker löpande när platser blir lediga.

Beslutat av Nils Holgerssonskolans styrelse 2021-09-07.

Här nedan finner ni anmälningsblanketten.

Anmälningsblankett