V-klass

Nils Holgerssonskolan har skapat avtal med V-klass, en plattform där adekvat information om skolan, årskurser och elever samlas. För att ni ska kunna komma åt information som rör Ert barn krävs det en skapad inloggnings id för varje vårdnadshavare.

För att vi ska kunna koppla och skapa konton för er vårdnadshavare till era barn på V-klass, behöver vi av den anledningen era personnummer. 

Varför ska jag registrera mitt personnummer? 

Ditt personnummer kommer att användas till: 

  • Kopplingen till ditt/dina barns V-klass. 

Varför ska jag registrera mitt mobilnummer och mailadress? 

Ditt mobilnummer kan användas till:  

  • Utskick av meddelanden från lärare och administrativ personal på skolan.  
  • Frånvarorapporter, om skolan har registrerat ogiltig frånvaro på ditt barn. 

Din mailadress kan användas till:  

  • Utskick av meddelanden från lärare och administrativ personal på skolan.  
  • Utskick av ”veckobrev”. En sammanställning av ditt barns närvaro, senaste nyheter på skolan och händelser i ditt barns kurser och klass.  
  • Utskick av periodiska närvarorapporter eller annan information.  
  • Mailadressen används även som avsändaradress vid kommunikation med lärare. När en lärare svarar på ditt meddelande kommer svaret skickas till den mailadress du angivit. 

Lagstöd

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtycket ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtycket.

Samtycke till behandling av ovanstående personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen 6.1 a (minderårig)