Städning

När du är förälder till ett barn på Nils Holgerssonskolan så ingår du som medlem i Föräldrakooperativet och för detta finns det stadgar antagna. I stadgarna står bl a angivet att det åligger dig att delta i städning och/eller liknande aktiviteter som beslutats av föreningen.

För att städningen skall fungera så finns en arbetsgrupp som ansvarar för bl a schemaläggning, inköp och uppföljning. Städningen av våra barns lokaler är en mycket viktig del för allas trivsel och det är de som blir lidande om det inte blir städat på skolan.

Vår lokalvårdare Niklas Nordahl sköter både städningen under vardagar på terminerna och storstädning under jul- och sommarlov.

De gemensamma fixardagarna på våren och hösten är således ditt och övriga föräldrars största bidrag till vår skola. Tack vare denna syssla kan vi hålla en högre pedagogtäthet vilket gynnar våra barn.

Har ni frågor och/eller synpunkter som kan underlätta/förbättra städningen, så kontakta oss.
nhs@nhskolan.se