Fritids

Nils Holgerssonskolans fritidshem är en levande verksamhet som du finner under samma tak som skolan, och som delar samma vackra omgivningar. Barnens fritid är viktig och det är vår uppgift som pedagoger att göra den rik och utvecklande.

På fritidshemmet är idag ca. 80 elever i åldrarna 6 till 12 år inskrivna. Vi är fem personer som arbetar här; Fredrik, Tobias, Hampus, Pernilla och Josefin.

Fritids öppnar kl. 06.30 och håller öppet till 17.30, måndag till fredag. Frukost serveras mellan kl. 07.00-07.30, och oftast går barnen ut en stund innan skolan börjar 08.00. På eftermiddagen börjar fritids verksamhet kl. 13.30 då skoldagen är slut. Från 13.30 serveras mellanmål på strandpaviljongen och därefter erbjuds aktiviteter. Eleverna kan varje dag välja på en styrd aktivitet eller fri lek ute. De styrda aktiviteterna kan t.ex. vara olika typer av skapande, rörelse i Jonebergs sporthall, massageleken, bakning, högläsning eller andra aktiviteter som eleverna önskar.

Den fria leken har stort utrymme för dem som vill det. På skolgården kan man bl.a. cykla, gunga lian, bygga kojor, klättra, spela fotboll och basket. Inomhus har fritids tillgång till ett eget rum och även flera klassrum, så barnens lekar och aktiviteter behöver inte konkurrera eller krocka.

Nils Holgerssonskolan har detta läsår litteratur och berättande, värdegrund och hälsa och välbefinnande som prioriterat område. För att komplettera skolan så har vi på fritids också valt att prioritera och jobba extra mycket med detta.