Vår personal

Ledning, Elevhälsa, Vaktmästare och Matsalen

Gunilla Persson, Rektor

Hanna Petersson, Speciallärare

Christina Ström, Speciallärare

Anna Bernhoff, Skolsköterska

Andreas Ingvarsson, Kurator

Anna Månsson, Administratör

Bo Persson, Vaktmästare

Niklas Nordahl, Lokalvårdare

Erik Jeppsson, Kock

Raija Norman, Köksbiträde

Lotta Sjöberg, Café Beatles