Glad Påsk!

Vektor

Full koncentration under vektorträningen. Klassen har nu tränat i 15 dagar, 25 återstår.

Läsläxa till vecka 16

Den nya läsläxan handlar om historia. Läs hemma många gånger för att träna läsflyt och prata också om vad man kan lära sig av texten. Texten finns på s. 106-107 i läseboken. Håll gärna igång läsningen över lovet!

Påskpyssel

Idag har klassen påskpysslat och lärt sig om varför vi firar påsk.

Avslutning på dockteater

Idag har den andra gruppen avslutat projektet dockteater. Lika bra teatrar idag.

Tabeller och diagram

Efter att ha gjort en liten undersökning i klassen om något tränar eleverna sig på att presentera vad de kom fram till med hjälp av tabeller och diagram.

Uteidrott

Idag blev det lek vid Backstugans lekplats.

Dockteater

Idag har halva klassen avslutat projektet dockteater.

Vi har gjort en egen scen och dockor. Barnen har skrivit egna repliker till sin teater.

Idag avslutade vi alltihop med att spela upp teatern för varandra