Vecka 47 åk 7

Vecka 47

Måndag 18/11 8.00 -15.00 Idrott, Grupp 2 Lab & Musik, Grupp 1 Hkk

Tisdag 19/11 8.00 – grupp 1 slutar kl.14.55, grupp 2 slutar kl.14.05.  BAD på idrottslektionen

Onsdag 20/11 8.00 -15.20  Idrott

Torsdag 21/11 7.50 -8.20 Läxverkstad. Dagen slutar kl.15.00 med Elevens val. 

Fredag 22/11   STUDIEDAG

 

Läxor finns inlagt i Kalendarium åk 7 https://nilsholgerssonskolan.se/kalendarium-ar-7/

och material i Classroom

Läxor: Debatt Biologi onsdag, Engelska torsdag, Spanska repetion till onsdag + torsdag 

(Musiktest måndag 25/11 Grupp 1, tisdag 26/11 Grupp2)