Var smälter isbiten snabbast?

På laborationen i fysik

Var smälter isen snabbast och varför det?

Vet du?

Fråga gärna ditt barn och be det att förklara för dig.