V49

Hej!
På måndag och fredag v 49 kommer vi att ha de muntliga Nationella proven i engelska. Det är sista Nationella provet för den här terminen.

Eleverna ska ha prov i spanska på kapitel 3-5 fredag i v 49