v.2 med år 8

Hej

Då var vi igång med distansundervisning.

I tisdags o fredags utvärderade vi distansundervisningen med eleverna.

Här är ett axplock ur denna.

Hur har det fungerat med distansundervisning denna veckan

svar: 70% bra, 30% Sådär,  0% dåligt

Vad har tycker du har varit bra?

svar:
allt
SO lektionerna, NO och Matten:
Jag har tyckt att det fungerat väldigt bra med allt, att komma in på länkarna, att prata i meet. Jag tycker överlag att det har fungerat bra under denna veckan.
Jag tycker att instruktionerna var väldigt klara.
bra
Man kan sova längre och det är lättare att ha det på datorn för man får mycket individuellt arbete och när man jobbar själv så kan man bara stänga av ljudet så har man det lugnt.
Att det har varigt lugnare.
Vad tycker du har varit svårt eller inte fungerat?
svar:
lite svårt att hitta alla länkar och sånt annars har det gått bra
Tycker inte något har varit speciellt svårt tycker att allt har fungerat bra.
Datorn går lite långsammare när man kör meet samtidigt.
inget
Det laggar mycket när man är inne på meet och jobbar på andra sidor.
Vi pedagoger tar denna utvärdering till oss när vi planerar inför nästa vecka som även då är digital undervisning.
I matte har vi efter arbetat med ekvationsprovet.  Nästa vecka börjar vi  med Kap 4 som handlar om Samband.
Planering för veckan, läxor, uppgifter ligger i google classroom. Här ligger också ett digitalt räknehäfte där man ska redovisa sina svar.
Läxor lägges även ut i kalendariumet. Som du hittar på vår hemsida.
I NO läser vi fysik om Elektricitet o energi kap2, 10 och 11. Vi har denna vecka påbörjat och lära oss lite om hur första batteriet kom till och hur sedan det dröjde nästan 100år innan man insåg att detta har vi faktiskt nytta av. Tänk idag hade vi inte kunnat tänka oss att leva utan el.
Eleverna har också påbörjat ett porträtt arbete om en känd fysiker.
Vem är detta?
Michael Faraday - MagLab
Planering för veckan, läxor uppgifter mm finns i google classroom.
Läxor lägges även ut i kalendariumet. Som du hittar på vår hemsida.