Torsdag klass 2

Efter vår morgonsamling, med kalender, dagen, aktuella nyheter är matematik, engelska och svenska verkligen grundbultarna i vårt schema.

MA:Idag har vi jobbat med talets grannar i talområdet 0-500.

Sv:Vi har jobbat med läsförståelse.

Eng: Gjort ett schema över veckodagar och aktiviteter på engelska och lärt oss fråga och svara: what do you do on ……….? I play………

Samt som jag nämnde tidigare har vi börjat läsa Mio min Mio. Vi har också reflekterat över hur Astrid inleder och startar sin berättelse för att fånga läsarens intresse och nyfikenhet att läsa vidare.