Tider sista veckan Åk 6

Måndag 8-13:30

Tisdag 8-13:30

Onsdag 8-12:30 (här har man tid att lämna tillbaka sina biblioteksböcker på eftermiddagen)

Torsdag 8-14:30 (13:30 fotboll, därefter glassätning)

Fredag 9-11 (i klassrummet)