Teknik år 8

Imorgon test på tekniken

  1. Köra bana som är förprogrammerad
  2. Kunna och förstå teknikbegreppen