Svenska

Hej!

Eleverna har läxa i svenska till måndag 25/1. Gör sidorna “Vad har jag lärt mig” och träna på de överstrukna orden