Subtraktion

Nu arbetar vi med subtraktion på matematiklektionerna.

Frågorna vi upprepar är: Hur mycket har vi från början?, Hur mycket ska vi ta bort? och Hur mycket har vi kvar?

Vi pratar också om att minus = ta bort, minska, köpa, kvar och att svaret alltid blir mindre när vi räknar subtraktion.

En liten filmsnutt från hur vi har det i klassrummet när vi jobbar enskilt.