Språk

Hej!

Eleverna har läxa i spanska till fredag 22/1: kapiteltexten: kunna läsa med bra uttal, träna genom att lyssna på texten på webbappen: https://webbapp.liber.se/amigos-uno/#/5-animales och kunna översätta texten till svenska. Kunna glosorna fr.o.m. ¡Mira! t.o.m. Soy alérgica a los animales: https://glosor.eu/ovning/amigos-uno-capitulo-5.9462413.htmlwebbappen: https://webbapp.liber.se/amigos-uno/#/5-animales

 Läxa i tyska till fredag  repetition av kapitel 6 A och B