SO

På barnens plats i kapprummet finns idag ett arbete om utgrävningarna i Simrishamn som vi har gjort klart idag. Barnen har i läxa att läsa upp, visa och berätta om vår utflykt.