Samarbete och kompissamtal

Idag har vi jobbat med kompissamtal i klassen, detta är ett jobb som följer oss under hela skoltiden. Ibland jobbar vi lite mer med det, men värdegrundsarbetet följer oss hela tiden.

I svenskan jobbade vi två och två med läsförståelse på texten som dem har i läxa till torsdag. Härlig arbetsro i klassrummet.