Romantiska sagor

Idag har vi skrivit romantiska sagor. Barnen fick med hjälp av en tärning och ett papper med olika händelser på skriva sin saga. Barnen fick slå med sin tärning det numret det blev, den händelsen skulle vara med i sagan. Detta är för att man ska träna sig i att skriva om något, som någon annan har bestämt.