Prov i svenska torsdagen den 2 april klass 4

Provet i svensk grammatik går av stapeln torsdagen den 2 april. Det häfte vi arbetar med om ordklasserna substantiv, verb och adjektiv kommer att ligga som grund till provet. Känner man sig säker på det häftet så kommer provet att gå bra.

Det man ska kunna till provet är i stora drag följande:

Substantiv: 

kunna förklara vad substantiv är, kunna hitta substantiv i en text, singular/plural, bestämd och obestämd form, veta vad som menas med ett konkret samt ett abstrakt substantiv, känna till vad som menas med ett egennamn samt kunna ge exempel på sådana.

Verb: 

kunna förklara vad ett verb är, kunna hitta verb i en text, kunna sätta verb i tempusformerna infinitiv, presens samt preteritum.

(häftet nämner på något ställe hjälpverb, det är inget som ingår i provet, ej heller tempusformen supinum)

Adjektiv:

Kunna förklara vad ett adjektiv är, kunna hitta adjektiv i en text, veta vad som menas med att komparera, kunna sätta adjektiv i formerna positiv, komparativ, superlativ.