Prov engelska klass 5 torsdagen den 14 mars

Torsdagen under vecka 11 kommer klass 5 att ha ett prov i engelska. Vi kommer inte att dela ut någon specifik läxa innan dess utan det eleverna kan träna hemma på är Unit 1-5; Läs/lyssna på texter, översätt texter, läs igenom gloslistor, träna på do/does, a och an.