Programmering

Under några veckor framöver kommer vi att jobba med programmering i appen Scratch Jr. Under förra åter testade eleverna på pilprogrammering. I Scratch är det blockprogrammering som gäller.