Påminnelse utvecklingssamtalslappar med tider

HEJ!

Vill bara påminna de föräldrar i år 7 som har Birgitta som mentor, att det är sista dagen imorgon fredag 24/1 att lämna in vilka tider man kan för utvecklingssamtal.