0414-446544 åk F-4, fritids
0414-14465 åk 5-9
0414-14466 Biträdande rektor Carina Jörnland
0414-446545 Rektor Gunilla Persson och administratör Anna Månsson

nhs@nhskolan.se