Mattetest på torsdag Åk 5

Kapitel 3 och 4

Decimaltal

  • vad decimaltal och “en hel” innebär
  • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
  • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
  • storleksordna decimaltal
  • addera och subtrahera enkla decimaltal

Vikt och volym

  • jämföra och använda enheterna liter, deciliter, och centiliter
  • växla mellan olika volymenheter
  • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
  • växla mellan olika viktenheter