Matteprov fredag v.46 Åk 6

Geometri i 2 D och 3D
Här finns en sammanfattning av det man ska kunna och begreppen man ska kunna använda sig av:
https://gleerupsportal.se/laromedel/matematik-6/article/8ce87ff8-7956-4733-b3cf-3dfac551b1ea?page=1

Algebra och mönster
Här finns en sammanfattning av det man ska kunna och begreppen man ska kunna använda sig av:
https://gleerupsportal.se/laromedel/matematik-6/article/a37e4fae-95d7-42dc-a058-a82b2c368db1

Repetition
Här finns finns repetitionsuppgifter på de båda kapitlen:
https://gleerupsportal.se/laromedel/matematik-6/article/b27b3f6c-4b70-48d9-b431-bee617a23514?page=1

(+ uppställningarna i addition, subtraktion, multiplikation och division)