Matematik åk 8

Då har vi kommit igång ordentligt med matematiken i åk 8. Första området vi jobbar med är “Tal och tals användning”

Till varje delmoment finns det:

Teori (med film)

Gruppuppgift

Övningar (i tre olika nivåer)

Träna mera.

Varje lektion går vi igenom ett delmoment och jobbar med det. Vissa lektioner står det “Reserv” och då repeterar vi eller fördjupar oss.

I det här området har de tre läxor, det finns länkar till dem i deras kalender och i planeringen. Läxan finns i två svårighetsgrader och man väljer minst en av dem.

Svaren skriver man på datorn men uträkningar och anteckningar görs i ett räknehäfte. Vi uppmanar dem att inte gå för fort fram och att använda sitt räknehäfte som stöd i sina uträkningar.

Här finns planeringen för v. 35-40:

https://docs.google.com/document/d/1X-1ALDk5m5_zARLEjkMog_0xXdEnC2vRHXiuhC0uFAY/edit?usp=sharing