Matematik

Hej!
Förra veckan lämnade vi procent och bråk och började ett nytt kapitel som handlar om  sannolikhet och bråk. När eleverna arbetat klart med detta området ska de kunna

  • Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
  • Se samband mellan bråk-decimaltal- procent och sannolikheter
  • Addera och förkorta bråk vid sannolikheter
  • Beräkna sannolikheten för olika summor
  • Använda strategier vid problemlösning

Målet för vecka 5 är att räkna till uppgift 33 och visa vad du kan