Ma-prov måndag v.14 Åk8

En lite påminnelse. På måndag har åk 8 prov i matematik.

Den här veckan är uppgiften att förbereda sig genom att:

-Träna mera uppgifter

-Basuppgifter (finns i delade mappen)

-Träna begreppen

-Kolla igenom sammanfattning

-Fördjupningsuppgifter