Luft

I NO jobbar vi nu med luft och dess egenskaper. Be gärna barnen visa och berätta för er om experimentet med vatten, glas och en papperstuss som vi gjorde idag. Huruvida luft väger något har vi också diskuterat. Pappersflygplan kommer att vara utgångspunkten i de kommande lektionerna om luft.