Läsutvecklingen

Nu börjar vi närma oss fas 2 i läsutvecklingen. Dvs vi har grundligt gått igenom alfabetets bokstäver. Vi har tränat på form och ljud. Nästa steg blir att automatisera detta. Att läsa enkla böcker på egen hand, att läsa och förstå korta texter som man inte tidigare har övat på. Det enda sättet att utveckla detta är att nöta och läsa och läsa. Vi tränar en hel del i skolan men den tiden räcker inte till för att bli en fullgod läsare. Så fortsätt läs hemma tillsammans med era barn. Läsläxan är ett minimum. Gå tillbaka och läs gamla läxor, låna ”lätt att läsa böcker” på biblioteket. Läs även högt för era barn och ställ frågor och för ett samtal om texten. Läsläxorna kommer också bli lite mer omfattande framöver. Det är bättre att träna en stund varje dag än att träna mycket på onsdag kväll. Detta är råd från forskning.