Läsning för Helle

Idag har några barn läst för Helle. Barnen har läst ur sina egna berättelser från Huset. Mycket duktiga barn både på att skriva och läsa. Vi kommer att fortsätta med detta jobb även nästa termin.