Läsläxa till torsdag den 21/3

Läsläxa till nästa torsdag är s 104-105. Försök att läs varje dag mer era barn.