Läsläxa sidan 15-17

Läs texten varje dag om och om igen.

Förutom läsläxan är det viktigt att ni tillsammans läser böcker hemma. Läs och samtala om texten tillsammans så förståelsen blir stor. Det väcker nyfikenheten.

Nu är vi inne i ett spännande skede i vår högläsningsbok i skolan.

Ska tomten dö? Kommer de undan illvättarna? Kommer de klara att befria stjärnöga?