Läsförståelse

Varje morgon läser eleverna ett kapitel i sin bok Pax. Efter läsningen arbetar vi med kapitlet på olika sätt. Allt för att främja läsförståelsen! Idag utgick vi från illustrationerna i kapitlet som de skrev pratbubblor till och igår plockade de ut ett beskrivande citat som de gjorde en egen illustration till.