Kretsloppsarbete år 8

Kretsloppsarbete har påbörjats, ett arbete mestadels i kemi men även i biologi.

(klicka på bilden för att bli större)