Klass 5 läxa engelska till onsdag den 27 januari

Klassen har en ny läxa i engelska. Texten heter “The first cat in space” och den hittar ni på artikelnummer a579.

Glosorna finns på följande länk:

https://glosor.eu/ovning/happy-5-unit-6-the-first-cat-in-space.7813069.html

Läxan är glosorna samt att kunna sätta in dessa i 8 meningar.

Med hjälp av denna typ av läxa tränar eleverna på sin ordföljd, formulering samt stavning. Jag ser en tydlig utveckling hos klassen, härligt!