Klass 1

Efter sportlovet kommer jag göra bedömningsstöd i matematik och svenska med era barn. Det är ett bedömningsmaterial från skolverket som vi använder för att ge er föräldrar en så bra syn som möjligt hur det går för ert barn i skolan. Resultatet delger jag er på utvecklingssamtalet. Även denna termin lär det tyvärr bli digitala möten.

Efter sportlovet blir det två läxor i veckan. En läsläxa till torsdag och en matematikläxa till fredag. Båda läxorna kommer eleverna få i början av veckan.

Jag önskar alla ett bra sportlov. Vi ses om en vecka.

Ryktet säger att det har kommit post från sagoskogen:)