Jag och naturen – Biologi

(Ekosystem)

HEJ!

Nu har biologin startat igång vi kommer att fördjupa oss i Ekologi och lära oss om ekosystemstjänster, ekosystem, hur vi människor påverkar ekosystem, olika kretslopp, miljögifter och dess spridning samt diskutera olika åtgärder vi människor kan göra för att vi ska kunna leva ett med naturen.

Innan genomgång vill jag att eleverna ska ha sett en kort film om det vi kommer att ha genomgång om, för att få lite för förståelse, lite som flippat klassrum. Det ges tid i skolan för att se dessa. Dessa samt det materiel vi jobbar med samt fotografier från genomgångar lägges på google classroom –  No år 8.

Läxorna lägges på kalendarium år 8.