Ingen bokcirkel

Pga av att så många är hemma idag, flyttar vi bokcirkel till nästa onsdag.

Vänligen Maria