Hållfasthet Åk 6

Några tankekartor från tekniken…