Fysik år 8

HEJ!

Det vi läser just nu är värme och tryck. Vi har haft genomgångar, tittat på film och laborerat.

Det kommer lite senare att bli ett muntligt prov detta.

Nu kommer eleverna att rita serie om tryck som sedan ska redovisas samt resonera

om de källor de använt till sitt arbete. Allt materiel ligger på google classroom – ha gärna vyn klassuppgifter

så är det lättare att få en överblick. Överst har jag det mest aktuella.