Fysik år 7

HEJ!

I tisdags 9/2 hade vi skriftligt läxförhör.  Dessa kommer eleverna att få med sig hem på torsdag för att visa er där hemma. På torsdag kommer vi att redovisa våra porträtt i smågrupper. Man kommer också att få tid till att träna inför provet i fysik som är på torsdag 18/2 v.7. Allt materiel till provet ligger på google classroom NO åk 7 2020/2021 och heter Innehåll PROVET v.7 TORSDAG. Be gärna era kids att börja i god tid innan att träna inför provet och göra lite varje dag. Allt har vi såklart gått igenom, pratat om och arbetat med i skolan samt getts i läxa tidigare,  så det är mest att repetera allt så att det sitter.

Denna gång kommer provet att ske muntligt i samma grupper som när man debatterade. Vilket sker digitalt. Kameror ska då givetvis vara på så att man syns.