Fritids till Backstugans lekplats

Hej. Idag fredag går fritids till Backstugans lekplats.

Vi går från skolan ca 13.20. Och är tillbaka igen ca 15.45.