Fredag – FSK

Idag fick vi ett brev från Trulle där han bad oss om hjälp. Han undrande om eleverna kunde rita eller skriva vars ett brev där de berättade om sin favorit-maträtt. Vi har även hunnit med läsning i Livet i bokstavslandet och en lek där vi tränade på att beskriva en sak så att andra förstår.

Nästa vecka ska vi ha något som vi kallar för gemenskapsvecka i klasserna F-3. Vi kommer till att göra flera gemensamma aktiviteter. Se information i tidigare inlägg.

Trevlig helg!

Martin